Становище 1/09 на Съда на ЕС

08/03/2011г. – Становище 1/09 на Съда на ЕС относно създаването на Съд за европейски и общностни патенти - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-03/cp110017bg.pdf;

Адвокат Данаил Калинчев е специалист в областта на Европейското право и човешките права.
Завършил висше образование във Франция (Университет „Люмиер Лион 2”) и специализирал Европейско право (университет „Жан Мулен Лион 3”)
прочети още