Решение по дело С-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano/Office national de lemploi (ONEm)

Решение по дело С-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano/Office national de l"emploi (ONEm) – Гражданството на съюза налага държава членка да позволи на граждани на трета страна – родители на дете, което е гражданин на тази държава членка, да пребивават и да работят в нея, тъй като отказът би лишил това дете от възможността действително да се ползва от най – съществената част от правата, свързани със статута му на гражданин. Това изискване важи дори когато детето никога не е упражнявало правото си на свободно движение на територията на държавите членки - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-03/cp110016bg.pdf

Адвокат Данаил Калинчев е специалист в областта на Европейското право и човешките права.
Завършил висше образование във Франция (Университет „Люмиер Лион 2”) и специализирал Европейско право (университет „Жан Мулен Лион 3”)
прочети още