Прессъобщение

Прессъобщение – Съдебната статистика за 2010г. – преюдициалните запитвания никога не са били разглеждани толкова бързо. Същевременно броят на образуваните дела не спира да расте и за 2011г. е достигнато безпрецедентно число - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-03/cp110013bg.pdf

Адвокат Данаил Калинчев е специалист в областта на Европейското право и човешките права.
Завършил висше образование във Франция (Университет „Люмиер Лион 2”) и специализирал Европейско право (университет „Жан Мулен Лион 3”)
прочети още