Сфера на дейност

Адвокат човешки права

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ), който заседава в Страсбург от 21 януари 1959г., е в основата на един дързък механизъм за съблюдаване спазването на разпоредбите на Конвенцията за защитата правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС), подписана в Рим на 4 ноември 1950г. от Държавите членки на Съвета на Европа. От началото на създаването си съдът е постановил повече от 10 000 решения, като броят на съдебните дела е с тенденция на увеличаване. Този факт показва, изключителната популярност, на която се радва ЕСПЧ. Тя се дължи на дръзките и смели съдебни решения, които съдът е постановил, получаващи много често голям политически и медиен отзвук. Такива съдебни решения често водят до промени в правните системи на държавите членки на Съвета на Европа, което от своя страна осигурява защита на лицата, жертва на нарушения на Конвенцията и на допълнителните протоколи към нея. С развитието на съдебната практика на съда са се увеличили чувствително правата и свободите на физически и юридически лица, защитени от горепосочените текстове. По този начин се създават нови правни принципи, имплементирани в националните законодателства. Адвокат Данаил Калинчев предлага правна защита и съдействие на своите клиенти, които считат, че са жертва на неспазването на разпоредбите на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и допълните протоколи към нея.

Адвокат Данаил Калинчев е специалист в областта на Европейското право и човешките права.
Завършил висше образование във Франция (Университет „Люмиер Лион 2”) и специализирал Европейско право (университет „Жан Мулен Лион 3”)
прочети още