Сфера на дейност

Изпълнително производство

Адвокат Калинчев предлага на своите клиенти процесуално представителство по изпълнителни дела. Осигурена е правна защита както на кредиторите, така и на длъжниците по делата. Защитата на кредиторите се изразява в осигуряване на бързо изготвяне на документи, необходими за образуване на изпълнително производство и бързото снабдяване с изпълнителен лист, като след получаването му осигурява образуване на изпълнително производство пред частни или държавни съдебни изпълнители чрез изготвяне на необходимата документация за налагане на възбрани, запори или други принудителни действия, позволени от закона. По този начин се осигурява на клиентите възможността бързо да получат търсената от тях сума. Българското законодателство осигурява необходимата защита и на кредиторите в изпълнителното производство, което отговаря на разпоредбите на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Непознаването на тези разпоредби може да доведе до последици, които при навременното действие биха могли да бъдат предотвратени – например изпуснати срокове за обжалване, неправомерни действия на съдебните изпълнители и др. Адвокат Калинчев осигурява необходимата правна защита за длъжници по изпълнителни производства.

Адвокат Данаил Калинчев е специалист в областта на Европейското право и човешките права.
Завършил висше образование във Франция (Университет „Люмиер Лион 2”) и специализирал Европейско право (университет „Жан Мулен Лион 3”)
прочети още