Сфера на дейност

Регистърно производство

През своята професионална реализация в банковата сфера, адвокат Данаил Калинчев е имал възможност да се специализира в регистърното производство пред търговския регистър към Агенция по вписванията. Регистърното производство е неразделна част от съществуването на всяко дружество – от учредяването му до текущото управление.

Адвокат Калинчев предлага на своите клиенти услуги, свързани с учредяването на нови фирми, вписването на промяна на обстоятелства на вече съществуващи фирми, съдействие в корпоративното управление на дружествата, обявяване на финансови отчети и др.

Адвокат Данаил Калинчев е специалист в областта на Европейското право и човешките права.
Завършил висше образование във Франция (Университет „Люмиер Лион 2”) и специализирал Европейско право (университет „Жан Мулен Лион 3”)
прочети още